Serwis

RODO

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARDEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach, ul. Jarzębinowa 6, 55-200 Oława, z którą można się skontaktować listownie, na wskazany powyżej adres, przez e-mail biuro@ardex.pl lub telefonicznie 71 716 45 60.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe bądź też do zawarcia umowy sprzedaży będącej wynikiem zapytania ofertowego.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wskazanych wyżej celów do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do celów reklamacyjnych i podatkowych, przez czas zgodny z przepisami prawa.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora danych, podwykonawcom usług, producentom w przypadku procesu reklamacyjnego oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  6. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close