ARDEX X 78 S

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Klejenie płytek i kamienia  »  ARDEX X 78 S
ARDEX X 78 S
Elastyczny klej MicroTec do podłóg, szybki

Na bazie cementu umożliwiający pełne podsadzanie na podłogach układanych płyt i płytek.
Stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Podłogi.
Wodoodporny mrozoodporny, elastyczny, duża wydajność. Materiał łatwy w stosowaniu. Specjalne dodatki uszlachetniające zapobiegają tworzeniu się wykwitów. Powierzchnie można fugować po upływie 90 min.
Dodatkowa pewność wykorzystująca wzmocnienie włóknami:
-naprężenia zostają skompensowane
-wytrzymałość sklejenia zostaje ulepszona
-siły odkształceń zostają zredukowane
Zakres zastosowania:
Elastyczny klej o puszystej konsystencji umożliwia
pełne podsadzanie okładzin.
Układanie:
-płytek z kamieni i kamienia szlachetnego
-mozaiki ze szkła i porcelany
-płyt betonowych
-płyt z kamieni naturalnych odpornych na wilgoć Układanie płytek i płyt:
-na balkonach i tarasach
-na jastrychach ogrzewanych
-na szczególnie obciążonych powierzchniach w przemyśle i rzemiośle
Układanie i osadzanie płytek na jeszcze kurczące się powierzchnie betonowe (mające co najmniej 3 miesiące).

Specyfikacja
Normy: Zaprawy cienkowarstwowe EN 12004 C2/T(T)E1 S1
Klasyfikacja F (wytrzymałość na rozciąganie >0,5 N/mm2) po upływie 6 godz.
Po dodaniu plastyfikatora ARDEX E 90 uzyskujemy wysokoformowalną elastyczną zaprawę klejącą w klasie CS 2 EN 12004.

Proporcje mieszania: około 7,5 l wody : 25 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,6 kg/l
Zużycie materiału: przy gładkim podłożu
packa 3x3x3 mm: ok. 1,2 kg/m2
packa 6x6x6 mm: ok. 1,9 kg/m2
packa 8x8x8 mm: ok. 2,3 kg/m2
Czas pracy (20°C): około 30 min
Czas układania płytek: około 20 min
Czas korekcji: około 15 min
Możliwość obciążenia ruchem pieszym (20°C): po 90 min możliwe jest fugowanie podłóg
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego: tak
GISCODE: ZP1 = zawiera cement niskochromianowy
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach, 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
25 kg worek5406740 24705 54067 440 worków


Produktidentifier